Styrelse i Scoutgillet Malören 2014
Funktion Namn Telefon E-post adress
Gillemästare Åke Ohlsson 0920-253548 akeohl46@gmail.com
Gilleskrivare Carin Sjölin 0920-265702 keeo@telia.com
Gilleskattmästare Majbritt Bergström 0920-253622 majbritt.bergstrm@gmail.com
Ledamot Roger Nilsson 0920-261331 roger.a.nilsson@telia.com
  Gunnel Johansson 0920-251448 gujoh@tele2.se
Suppl Curt Norbin 0920-22 71 88 curt.norrbin@gmail.com
Revisor Karin Nilsson    
Revisor suppl Margareta Jakobsson    
Valberedning Vakant